Carrière Carriere ladder word leidinggevende in je organisatie gezien en opgemerkt worden je positie innemen leider vrouw leiderschap vrouwelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat geweldig dat je deel gaat deelnemen aan een traject, training of andere dienst van Carrière Ladder. Ik wil er graag een succes van maken en ga ervan uit dat jij dat ook graag wilt. Daarvoor is het van belang om een aantal afspraken vast te leggen.

 

Zodat je weet wat je van mij kunt verwachten of wat jij zelf kunt doen om het succes te vergroten. Deze afspraken lees je in mijn algemene voorwaarden.

Wie is wie

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je mij inhuurt als coach of deelneemt aan een van mijn (online) coachtrajecten, trainingen of andere diensten. 

Lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik mijn bedrijf Carrière Ladder, als opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34394489 en gevestigd aan de Eems 17, 1423 CP in Uithoorn.

Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als ‘we’ vermeld.

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden horen bij alle:

 • opdrachten die ik voor je doe;
 • trajecten die ik verzorg;
 • (online) trainingen of andere diensten die ik organiseer;
 • offertes die ik uitbreng;
 • overeenkomsten die ik met je sluit;
 • facturen die ik stuur.

 

Als je akkoord geeft op mijn offerte of als je een overeenkomst met mij sluit, dan ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn. Schrijf je je online in voor een traject, training of andere dienst dan ga je met deze voorwaarden akkoord als je het vinkje aanklikt.

 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen dan samen over een nieuwe afspraak en zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

Ik werk alleen onder de afspraken in deze algemene voorwaarden. Door een overeenkomst met mij aan te gaan, accepteer je dat jouw voorwaarden voor onze samenwerking niet gelden.

Wanneer hebben we een overeenkomst?

We hebben een overeenkomst als je je online hebt ingeschreven voor een traject, training of andere dienst en online een (aan)betaling hebt gedaan.

Welke prijzen gelden er?

Voor mijn online en offline trajecten, trainingen of diensten lees je de prijzen op mijn website of hoor je deze mondeling van mij. De vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw.

 

De prijzen en aanbiedingen die op mijn website of in de overeenkomst staan, of die ik mondeling aan je heb doorgegeven, gelden voor een beperkte periode. Ik geef zo duidelijk mogelijk aan hoe lang die periode duurt. Doe ik dat niet, dan zijn de vermelde prijzen en aanbiedingen maximaal 14 dagen geldig.

 

Dat betekent dat je aan de vermelde prijzen en aanbiedingen geen rechten kunt ontlenen voor toekomstige trajecten, trainingen of andere diensten. Ik kan de prijzen altijd aanpassen.

Wat kun je van mij verwachten?

Ik zal mij inspannen om van het traject, de training of een andere dienst een succes te maken. Ik stel hoge eisen aan mijn werkzaamheden, maar kan geen garanties geven op een beoogd resultaat. Dit komt onder meer doordat dit resultaat – bijvoorbeeld als je bij mij een traject of training volgt – mede afhankelijk is van jouw actieve bijdrage en hoe je met mijn tips en materialen aan de slag gaat.

 

Testimonials en voorbeelden van andere deelnemers zijn niet bedoeld om te garanderen dat je dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Wel kunnen ze als inspiratie dienen voor wat je kunt bereiken met deelname aan mijn trajecten en trajecten en een beeld geven van hoe anderen mijn trainingen en trajecten ervaren.

 

Als ik een online leeromgeving aanbied, dan is de leeromgeving toegankelijk voor de duur van het traject. In de overeenkomst kan ik van die termijn afwijken en deze verlengen. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de omgeving altijd toegankelijk is, maar ik kan niet beloven dat dit altijd lukt. Er kunnen incidenteel storingen voorkomen. Ik probeer die dan zo spoedig mogelijk op te lossen. Na het beëindigen van een traject, training of andere dienst kun je niet meer inloggen in je leeromgeving. Ik raad je aan om alle onderdelen tijdig te doorlopen en zo mogelijk op te slaan voor later gebruik.

Wat als je niet aanwezig kunt zijn?

Kun je niet aanwezig zijn bij een live-dag van een traject, training of andere dienst, op de datum, het tijdstip en de locatie die ik heb bepaald? Dan kun je deze bijeenkomst meestal online terugkijken. Je gaat ermee akkoord dat je deze niet live kunt inhalen op een andere dag of tijd.

 

Kun je een afspraak voor een 1-op-1 sessie niet nakomen, om welke reden dan ook? Zeg deze afspraak dan uiterlijk 24 uur van tevoren af via de link die vermeld staat in de e-mail met de afspraakbevestiging. Zeg je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren af? Dan komt de sessie te vervallen en kun je deze niet meer op een ander moment inhalen.

 

Je kunt 1-op-1 sessies alleen inplannen binnen de overeengekomen duur van het traject, training of andere dienst. Na afloop van de termijn heb je geen recht meer op het inplannen van sessies. Ik adviseer je daarom om op tijd de sessies in te plannen.

Kun je de overeenkomst opzeggen en welke regels gelden dan?

Als je je inschrijft voor een traject, training of andere dienst dan ga je een commitment aan: je kiest ervoor om 100% voor je gestelde doel te gaan. Daarom is het niet mogelijk om je deelname te annuleren.

 

Hetzelfde geldt voor een je aanmelding voor een online traject, online training of een ander digitaal product. Ook die kan je niet annuleren, retourneren, of omruilen voor een ander programma of product. Door je aan te melden en te betalen krijg je direct toegang tot het traject, training of andere dienst. Je stemt er bij je aanmelding uitdrukkelijk mee in dat je afstand doet van het recht om gebruik te maken van een bedenktijd en van het recht om de overeenkomst te herroepen.

 

Je gaat de overeenkomst voor het (online of offline) traject, training of andere dienst aan voor de totale duur ervan. Het is dus niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wil je wel tussentijds stoppen, dan krijg je de betaalde bedragen niet terug. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen.

Wat als ik de datum of locatie verander?

Als ik de datum of locatie wijzig in een traject, training of andere dienst dan stuur ik je een bericht. Kun je niet op de nieuwe datum of locatie aanwezig zijn? Laat mij dit dan binnen 72 uur na mijn bericht weten. In dat geval ontvang je het betaalde bedrag terug of kun je je kosteloos inschrijven voor een andere bijeenkomst met dezelfde prijs.

 

Als een traject, training of andere dienst onvoldoende inschrijvingen heeft, dan kan ik deze verplaatsen naar een ander moment. Als je niet op de nieuwe data aanwezig kunt zijn, ontvang je de betaalde bedragen terug.

Wat doen we in geval van overmacht?

In geval van overmacht kan het zijn dat ik de overeenkomst niet kan uitvoeren, of pas op een later moment. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als ik ziek ben of als er maatregelen worden opgelegd door de overheid, zoals in het geval van corona. Ik zoek dan altijd naar een oplossing, bijvoorbeeld het omzetten van een live bijeenkomst naar een online bijeenkomst, of het verplaatsen van een deel van het programma naar een andere datum.

 

Als ik door overmacht het traject, de training of een andere dienst niet op de afgesproken datum kan verzorgen, ontvang je geen schadevergoeding voor bijvoorbeeld de hotelovernachting. Stel ik een vervangende datum vast en kun je dan niet deelnemen, dan ontvang je het betaalde bedrag terug of kun je je kosteloos inschrijven voor een andere bijeenkomst met dezelfde prijs.

Hoe werkt het met de betaling en facturen?

Als je je inschrijft voor een traject, training of andere dienst, dan doe je dat niet zomaar. Je hebt ervoor gekozen om een investering te doen in jezelf en je hebt uitgezocht of dat binnen je financiële middelen ligt. Door je in te schrijven bevestig je dat je die investering kunt en wilt doen en ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen. Voor sommige trajecten, trainingen en diensten kun je de deelnemersbijdrage ook in termijnen betalen.

 

De eerste betaling gebeurt middels een iDEAL betaling, de termijnbetalingen middels een automatische incasso. Wanneer jij te laat betaalt en niet op de herinneringen reageert, dan breng ik rente en incassokosten bij je in rekening. De deelname aan het traject, de training of een andere dienst wordt opgeschort totdat je betaald hebt, de toegang tot de online omgeving en sessies worden je tijdelijk ontzegt. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan jouw kant, kan ik de openstaande bedragen per direct opeisen.

Wat als je niet tevreden bent?

Ik ga voor de Marjan-ervaring en daarom wil ik dat je tevreden bent en blijft. Als er iets niet loopt zoals verwacht het hoort, laat het dan mij zo snel mogelijk weten op marjan@carriereladder.nl. In dat geval zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Dat doe ik ook als we een conflict hebben. Pas als het ons niet lukt om daar onderling uit te komen, leggen we ons geschil voor aan de rechter in Amsterdam. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

Als je mij aansprakelijk stelt, dan gelden de onderstaande regels:

 • Stuur mij altijd een bericht waarin je aangeeft waarvoor je mij aansprakelijk wilt Geef mij daarin een redelijke termijn om te reageren, of de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen.
 • Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de overeenkomst hebben afgesproken.
 • Als ik voor de schade verzekerd ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 • Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is
 • De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor andere personen en bedrijven die ik inzet voor het uitvoeren van de opdracht.

Hoe ga ik om met beeldopnames?

Ik maak van de meeste online bijeenkomsten en trainingen beeldopnames. Deze opnames deel ik weleens in de online leeromgeving of op een besloten Facebook groep, zodat de deelnemers de beelden kunnen terugkijken. Ook gebruik ik de beelden wel eens voor de ontwikkeling van mijn trainingsmaterialen en verwerk ik ze in nieuwe programma’s. Bij het laatste gaat het voornamelijk om beelden van masterclasses, waarin kennis wordt aangeboden. Beelden van sessies met persoonlijke vragen verwerk ik niet.

 

Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden voor trainingsmaterialen of nieuwe programma’s, dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om tijdens de online kennissessies je beeld en geluid uit te zetten, of om op een plek te gaan zitten buiten het bereik van de camera. Hoor ik niets van je, dan ga ik ervan uit dat ik de beelden mag gebruiken en deze aan deelnemers van andere programma’s mag tonen op afgeschermde websites of platformen.

Gratis gids

3 carrière versnellers om hogerop te komen in je carrière

3 carriere versnellers om hogerop te komen in je carrière zwaardere functie meer verantwoordelijkheden stappen maken uitdaging potentieel potentie in je hebben