Jouw carrièretype

Carrièretype

Je carrièretype beschrijft jouw carrièrevoorkeuren. Jouw carrièretype heeft te maken met het verband tussen jouw persoonlijkheid en het soort werk dat je graag doet. John Holland heeft zes persoonlijkheids/beroepstypes

geïntroduceerd die carrièretypes worden genoemd. Deze indeling wordt ook bij beroepskeuzetesten gebruikt:

(R) Realistisch

(I) Intellectueel

(A) Artistiek

(S) Sociaal

(O) Ondernemend

(C) Conventioneel

Er zijn verschillende tests waarmee je jouw carrière type kan vaststellen, maar het is ook informatief om dat zelf te doen. Dat kan op een eenvoudige manier.

Actie

 • Hieronder staan zes carrièretypes in detail beschreven. Lees de beschrijvingen door en kies degene uit die volgens jou het dichtst bij jouw eigen carrièretype komt. Maak ook een tweede en een derde keuze; de beschrijvingen die aspecten bevatten van jouw eigen carrière type.
 • Noteer hieronder eerste letter van de drie carrièretypes die het best bij je passen.
 • Jouw persoonlijke code …. …. …. . Deze lettercombinatie vormt jouw carrièrecode en drukt jouw algemene aanleg uit.

Realistische type

Je houdt ervan om door middel van je handen en ogen de wereld te ontdekken en dingen voor elkaar te krijgen. Je houdt van buiten werken, technische en fysieke activiteiten en beroepen. Wanneer je hier hoog op scoort heb je een voorkeur voor werken met dingen als objecten, gereedschappen, machines, planten en dieren. Hier werk je liever mee dan met ideeën, data en mensen.

Het gebruik van je lichaam voelt vertrouwd. Mechanische en atletische vaardigheden zijn bij jou een sterk punt, je bent vaak sterk en hebt een goede coördinatie. Je houdt van het oplossen van concrete problemen en doet dit graag door fysiek aan te pakken.

Door jouw vaardigheden met fysieke objecten, ben je vaak sterk in noodgevallen. Je kan goed omgaan met de fysieke wereld, wat vaak inhoudt dat je erg onafhankelijk bent, praktijkgericht, sterk en conservatief. De communicatieve vaardigheden kunnen wat minder sterk zijn, en je hebt vaak de neiging in extremen te denken.

Beroepen die bij je passen

Een realistische persoonlijkheid houdt van werken met dieren, gereedschappen of machines, en vermijdt over het algemeen sociale werkzaamheden als onderwijzen, begeleiden, verzorgen en anderen informeren.

Architect, atletiektrainer, buschauffeur, timmerman, elektricien, medisch analist bij de Spoedeisende Hulp, ingenieur, boer, boswachter, tuinder, legerofficier, gymleraar, politieman, radiologisch technicus, dierenarts, docent in het beroepsonderwijs.

Intellectueel

Je bent vaak analytisch, intelligent en geleerd. Jij waardeert onderzoekende, rekenkundige en wetenschappelijke activiteiten. Je leeft meer in je hoofd en observeert de wereld soms van een afstand. Je houdt van lezen, studeren, en het gebruiken van boeken en andere data. Dit doe je liever dan praktisch en uitvoerend werk. Je bent onconventioneel en een onafhankelijke denker, hebt veel inzicht en bent nieuwsgierig. Je houdt van problemen oplossen.

Het gebruik van logica en het oplossen van zeer complexe, abstracte problemen is waar je het meest van houdt. Met jouw intellectuele persoonlijkheid heb je de neiging je in de omgang met mensen op ideeën te richten. Je verzamelt altijd informatie en analyseren situaties, voordat jij een beslissing neemt. Als jij het prettig vindt om buiten te werken, is dat uit nieuwsgierigheid. Niet omdat je van ruig, zwaar of fysiek werk houdt.

Je ziet jezelf als zeer intelligent. Je kan ook introvert zijn, en minder sterke leiderschaps- en overtuigingsvaardigheden bezitten. Je gebruikt je hoofd en informatie om dingen voor elkaar te krijgen in plaats van jouw band met mensen of dingen. Je vermijdt vaak aardse, commerciële of ondernemende activiteiten.

Beroepen die bij je passen

Een intellectuele persoonlijkheid werkt graag in een omgeving waarin wetenschappelijke vaardigheden worden gewaardeerd, onafhankelijk werken toegelaten wordt, en de focus ligt op het op originele wijze oplossen van abstracte, complexe problemen.

Bioloog, chemicus, chiropractor, HBO-docent, software developer, tandarts, diëtist, geograaf, wiskundige, medisch analist, verpleegkundige, opticien, apotheker, psycholoog, socioloog, systeemanalist.

Artistiek

Jij gebruikt je handen en geest om nieuwe dingen te creëren. Je waardeert schoonheid, ongestructureerde activiteiten en variatie. Je houdt van interessante en aparte mensen, beelden, texturen en geluiden. Je werkt het liefst in ongestructureerde omgevingen en gebruiken je creativiteit en verbeelding.

Je bent creatief en enthousiast. Ook ben je bijzonder gevoelig voor kleur, vorm, geluid en gevoel. Je hebt een levendige geest, bent erg enthousiast en vergeet vaak de wereld om je heen wanneer jij je focust op een creatief project.

Problemen los je op door iets nieuws te creëren. Jouw ideeën worden niet altijd door anderen gewaardeerd, maar het duurt nooit lang voor ze geaccepteerd worden.

Je bent creatief, impulsief, gevoelig en dromerig. Hoewel je creatief bent, hoeft dit niet te betekenen dat dit door middel van verf en canvas geuit wordt.

Creativiteit kan ook uitgedrukt worden in data en systemen. Je werkt liever alleen en onafhankelijk dan in teams of met anderen.

Beroepen die bij je passen

Artistieke persoonlijkheidstypes excelleren in het werken met vormen, ontwerpen en patronen. Zij hebben vaak behoefte aan zelfexpressie, en het werk kan zonder een heldere set van regels te volgen tot stand komen.

Acteur, tekstschrijver, architect, docent expressievakken, schrijver, balletdanser, schoonheidsspecialiste, radio/tv medewerker, chef-kok, filmmaker, reclamemaker, filmregisseur, kunstschilder, musicus, illustrator, binnenhuisarchitect, journalist, taalkundige, fotograaf, videograaf, toneelschrijver, beeldhouwer.

Sociaal

Wanneer je hier hoog op scoort ben je een gedoodverfde leider, humanistisch, verantwoordelijk en ondersteunend. Jij gebruikt eerder gevoelens, woorden en ideeën om met mensen te werken, dan dat je fysieke activiteiten onderneemt. Jij houdt van nabijheid, delen, groepen, ongestructureerde activiteiten en het hebben van de leiding.

Je bent vriendelijk en goed met woorden, jij lost op gevoel problemen op. Je houdt van informeren, helpen, opleiden, ontwikkelen en het helen van mensen.

Jouw empathie en gevoeligheid voor emotionele signalen helpt je problemen op te lossen, soms nog voor anderen doorhebben dat de problemen er zijn. Jij kunt mensen bij elkaar houden, en genereert positieve energie voor een goed doel.

Je bent gevoelig voor het humeur en gevoelens van anderen, en maakt gemakkelijk vrienden. Je richt je soms uitsluitend op de zorgen van mensen, en te weinig op andere aspecten. Daarom kan je onpraktisch overkomen, vooral voor realistische types.

Beroepen die bij je passen

Een sociaal beroep zal over het algemeen werken en communiceren met mensen inhouden, en/of het onderwijzen ervan. Vaak is er ook sprake van helpen of het verlenen van service.

Conciërge, ombudsman, milieuadviseur, HR adviseur, sociaal raadsman, advocaat, predikant, verpleegkundige, activiteitenbegeleider, arts, psycholoog, maatschappelijk werker, leraar, coach, reisagent.

Ondernemend

Je schoort hierop hoog wanneer je houdt van werken met mensen, invloed, overtuigen, leiden en managen voor organisatorische doelen of voor winst. Je bent vaak een leider die goed is in organiseren, overtuigen en managen. Je waardeert geld, macht, status en het hebben van de leiding.

Jij maakt liever intuïtief beslissingen dan op basis van onderzoek. Voor een toeschouwer kun jij rusteloos en onverantwoordelijk over komen, omdat je projecten vaak verlaat wanneer deze opgestart zijn. Echter, veel activiteiten zouden niet van de grond komen zonder jouw energieke invloed.

Jij bent extravert en sociaal, energiek, enthousiast en een snelle beslisser. Jij initieert vaak projecten, waarbij anderen ze uitvoeren. Jij focust je vooral op het project, waarbij je persoonlijke zorgen van anderen of jezelf niet opmerkt.

Beroepen die bij je passen

Beroepen voor ondernemende types zullen vaak gericht zijn op het voorbereiden en opstarten van projecten. Het kan hierbij gaan om het leiden van mensen, het maken van beslissingen, het nemen van risico’s en vaak omgang met zakelijke aspecten.

Advocaat, zakenman, manager in het bedrijfsleven, chef of eigenaar van een bedrijf, ondernemer, bloemist, levensverzekeringenagent, opticien, politiek activist, tussenhandelaar, makelaar, restaurantmanager, verkoper, winkelmanager, reisagent, eigenaar reisbureau.

Conventioneel

Je houdt van werken met data en getallen, werkt erg nauwkeurig en bent goed in het volgen van instructies. Je bent rustig, voorzichtig, betrouwbaar, goed georganiseerd en taakgericht. Je gebruikt je geest, ogen en handen om je werk uit te voeren.

Jij lost problemen op door te verwijzen naar de regels, en deze op te volgen. Je bent taakgericht en voert liever taken uit die door anderen zijn opgelegd dan dat jij zelf een autoritaire positie bekleedt. Door de enorme aandacht voor details, breng jij de wereld in kaart en zorg je ervoor dat boodschappen doorkomen.

Je hebt een sterke drang om je veilig en zeker te voelen, routines te volgen, taken af te krijgen en alle details in de gaten te houden. Je bent netjes, geordend, praktisch, en houdt van werken met data (feiten, figuren, getallen) in georganiseerde omgevingen.

Beroepen die bij je passen

Conventionele beroepen zijn vaak gebaseerd op het volgen van een set procedures en routines, en het werken met data en details. Deze beroepen zijn minder gericht op ideeën. Er is vaak een duidelijke lijn van gezag die gevolgd dient te worden.

Accountant, bankier, docent economie, financieel manager, tandartsassistent, diëtist, catering manager, hoofd huishoudelijke dienst, belastingambtenaar, wiskundedocent, militair, administrateur.

Beroepenzoeker

De meeste mensen willen op twee manieren geholpen worden bij de keuze van hun beroep of loopbaan: zij willen zekerheid hebben dat ze de juiste keuze maken en zij willen voorkomen dat ze interessante mogelijkheden over het hoofd hebben gezien.

Niets en niemand kan deze absolute zekerheid bieden. Er blijven altijd risico’s bestaan. Verkeerde keuzes kunnen wel beperkt worden. Een manier om dat te doen is de resultaten uit het werkblad Carrièretype nader te bestuderen.

Deze beroepenzoeker geeft informatie over jou als mens en jouw beroepskeuze. Het verduidelijkt de betekenis van jouw persoonlijke code en je kunt met deze code geschikte beroepen vinden en nieuwe loopbaanideeën opdoen.

Het doel van de beroepenzoeker is om je te laten nadenken over jezelf, jouw beroepskeuzes en je carrière.

Het doorlezen van de zes carrièretypes leverde een drielettercode op. Deze persoonlijke code geeft aan met welke drie persoonlijkheidstypen je de meeste overeenkomsten hebt. De types die niet in jouw code voorkomen passen het minste bij jou.

Het nodigt je uit om over beroepen na te denken als werkomgevingen die voor jou het meest uitnodigend en passend zijn. Over het algemeen geldt dat wanneer je werk doet dat bij je persoonlijkheidstype past, je de meeste voldoening, waardering en succes ervaren.

Met deze Beroepenzoeker kun je die beroepen en functies vinden die het best aansluiten bij jouw persoonlijkheid, vaardigheden, interesses en waarden.

Als je bijvoorbeeld een sociaal type bent, kom je het beste tot je recht in een sociale werkomgeving. In een sociale werkomgeving gaat het om die activiteiten, waarden, vaardigheden en zelfbeelden die jij hebt of prefereert. Voor een realistisch beroep heb je bijvoorbeeld misschien te weinig praktische vaardigheden.

In de onderstaande beroepenlijst zijn aan de beroepen drielettercodes toegekend, die deze beroepen het beste typeren.

Actie

 • Neem het werkblad Beroepenzoeker uit het tabblad Materialen erbij.
 • Zoek met je persoonlijke code op de volgende pagina enkele passende beroepen en noteer deze. Bij het zoeken is het belangrijk dat je elke mogelijke volgorde van jouw persoonlijke code opzoekt. Bijvoorbeeld, als jouw code OSC is, zoek dan alle beroepen op met de code OSC, OCS, SOC, SCO, COS en CSO. Schrijf alle mogelijke varianten van jouw code uit.
 • Zoek de beroepen die jou bij deze vergelijkbare codes aanspreken. Waarschijnlijk vind je maar een paar beroepen echt interessant, maar deze werkwijze geeft je ook een breder beeld van je mogelijkheden. Je kijkt namelijk op deze manier ook buiten je eigen referentiekader en komt misschien op nieuwe ideeën die het onderzoeken waard zijn. Noteer deze beroepen.
 • Vul voor elk van deze beroepen de checklist Beroepenzoeker uit het tabblad Materialen in. De beroepen met de meeste ja’s geven de beste mogelijkheden. Als je moeite hebt om de vragen te beantwoorden, zoek dan eerst meer informatie over het beroep.
 • Heb je de benodigde opleiding voor je geselecteerde beroepen? Onderzoek de opleidingseisen en mogelijkheden voor deze beroepen. Het kan gaan om een opleiding, training of cursus.
 • Waar kun je de opleiding volgen? Is het financieel haalbaar? Is het realistisch gezien je opleidingsniveau, leeftijd en gezinssituatie?
 • Tot slot kun je op zoek gaan naar meer informatie over je geselecteerde beroepen. Dit kun je doen door:
  • Het raadplegen van internet (carrière- en vacaturesites), beroepengidsen (bibliotheek), tijdschriften, kranten of boeken.
  • Het bezoeken van banenmarkten.
  • Hulp of advies vragen van een loopbaanbegeleider, personeelsadviseur of andere deskundige.
  • Het voeren van netwerkgesprekken met mensen die het werk doen waarin je geïnteresseerd bent.
  • Een meeloop dag organiseren.
  • Stage lopen.
  • Vrijwilligerswerk, bestuurswerk bij een vereniging.