Carrière Carriere ladder word leidinggevende in je organisatie gezien en opgemerkt worden je positie innemen leider vrouw leiderschap vrouwelijk

Authenticiteit is het kernwoord bij je personal branding. In hoeverre zijn er zaken geslopen tussen jouw verzameling van eigenschappen, talenten en kwaliteiten die er eigenlijk niet thuis horen? Eigenschappen die er tussen staan omdat het stiekem wel handig is, omdathet goed aansluit bij de trends van de huidige arbeidsmarkt.
Voor een duidelijke personal branding moet je keuzes maken. Als je niet kiest, is jouw merkpersoonlijkheid onduidelijk en niet zo sterk als het kan zijn.
Het moet voor anderen helemaal duidelijk zijn wat je precies bedoelt met jouw eigenschappen en waar ze voor staan. Je wilt in jouw communicatie geen containerbegrippen gebruiken, die voor de een iets heel anders kan betekenen dan voor de ander. Je loopt hiermee ongewild het risico dat jij iets over jezelf denkt te communiceren, terwijl de ontvanger daar een volstrekt ander beeld bij heeft.

Actie

  • Schrijf al jouw eigenschappen, zoals je kwaliteiten, je vaardigheden, je competenties, je talenten, je waarden in werk, je interesses, je loopbaanankers, je drijfveren onder elkaar op.
  • Geef iedere eigenschap een authenticiteitsscore, waarbij geldt dat een score van 10 betekent dat deze eigenschap uit je tenen komt en honderd procent jou ‘eigen’ is. Een score van 9 betekent dat dit kenmerk ook helemaal uit jezelf komt, maar toch iets minder overtuigend authentiek bij je past. En zo gaat het verder naar een score van 1. Doe dit intuïtief en niet al te beredenerend. Je voelt beter aan of iets echt bij je past dan dat je het gaat zitten bedenken.
  • Kies de 15 eigenschappen met de hoogste score en schrijf ze op.
  • In welke van de 15 eigenschappen heb je het meeste lol en waar word je echt enthousiast over? Van welke gaat je hart sneller kloppen en kun je een glimlach op je gezicht niet onderdrukken? Geef de vijf eigenschappen die jou hierbij het meest kunnen helpen, 5, 4, 3, 2 en 1 punt(en) in volgorde van belangrijkheid (een 5 helpt het meest).
  • Bekijk de 15 eigenschappen opnieuw en beoordeel ze één voor één op de mate waarin ze zijn aangeboren. Kijk of ze van jongs af aan bij je aanwezig waren of dat je ze potentieel nog verder kunt ontwikkelen. Geef ook hier weer vijf eigenschapen 5, 4, 3, 2 en 1 punt(en).
  • Welke van de 15 eigenschappen helpen je het meest bij het bereiken van je doelen en je persoonlijke ambitie? Geef, met dit in je gedachten, weer 5, 4, 3, 2 en 1 punt(en).
  • Bepaal aan de hand van dit keuzeproces welke drie eigenschappen voor jou de meest waardevolle zijn gebleken en dus de meeste punten hebben gekregen. Dit zijn de drie emotionele persoonskenmerken van jouw personal branding.
  • Bekijk kritisch of er tussen deze drie eigenschappen containerbegrippen staan, begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Beschrijf nauwkeurig wat jij met dit containerbegrip bedoelt. Leg zo specifiek mogelijk uit wat je wilt zeggen met deze eigenschap, op een manier die duidelijk is en waar niet meerdere interpretaties voor mogelijk zijn. Wat bedoel je precies met ‘sociaal’, ‘gedreven’ of ‘analytisch’?
  • Beschrijf elk van de drie eigenschappen zo specifiek mogelijk en check bij anderen of jouw beschrijving overbrengt wat je ermee hebt beoogd.